Szkolenia przygotowujące do egzaminów UDT z obsługi:

- podestów ruchomych wiszących

- wciągników i wciągarek

- suwnic

UDT-XXX Przepisy o dozorze technicznym

Część wspólna teorii do szkoleń przygotowujących do sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi:

- podestów ruchomych wiszących,

- wciągników i wciągarek,

- suwnic ogólnego przeznaczenia.