PPP Pierwsza pomoc przedmedyczna - moduł dodatkowy

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania w nagłych wypadkach stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz udzielania pomocy przedlekarskiej.


PEM Bezpieczna praca w polach elektromagnetycznych - moduł dodatkowy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z zasadami bezpiecznego wykonywania pracy w otoczeniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Zakres tematów obejmuje:

  • obowiązujące przepisy prawne,
  • ograniczenia zdrowotne,
  • obowiązujące znaki ostrzegawcze,
  • charakterystykę występowania promieniowania elektromagnetycznego przy typowych urządzeniach i antenach,
  • skutki zdrowotne oddziaływania pól elektromagnetycznych.
Katarzyna Gajda