PTA-W Dostęp linowy - szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne II stopnia w dostępie linowym przeznaczone jest dla pracowników wykonujących prace technikami alpinistycznymi tzn. prace gdzie oprócz sprzętu ochronnego stosuje się także sprzęt roboczy do zjazdu i wychodzenia po linach:

  • malowanie elewacji
  • montaż i malowanie konstrukcji
  • wykonywanie ekspertyz i kontroli
  • wykonywanie prostych prac monterskich np. ułożenia linii kablowych,
  • mocowanie ciągów rynien i rur spustowych,
  • mocowanie pionowych instalacji elektrycznych i odgromowych,
  • czyszczenie i malowanie zbiorników
  • i inne nie wymienione

Szkolenie ma charakter instruktażu stanowiskowego.


Katarzyna Gajda

PTA-O Dostęp linowy - szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe II stopnia w dostępie linowym ma charakter instruktażu dotyczącego ochrony przed upadkiem z wysokości w warunkach kiedy pracownik wykonuje prace technikami alpinistycznymi tzn. prace gdzie oprócz sprzętu ochronnego stosuje się także sprzęt roboczy do zjazdu i wychodzenia po linach.