BHP-BPNW-W Bezpieczna praca na wysokości - szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne I stopnia w dostępie budowlanym przeznaczone jest dla pracowników różnych sektorów gospodarki narodowej (energetyki, elektroenergetyki, telekomunikacji, telefonii komórkowej, budownictwa, gospodarki wodno - kanalizacyjnej, magazynów wysokiego składowania itp.) stosujących sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości oraz technikę pracy w tzw. podparciu.

Szkolenie ma charakter instruktażu stanowiskowego dotyczącego ochrony przed upadkiem z wysokości w warunkach, kiedy pracownik porusza się po konstrukcji przy pomocy własnych rąk i nóg i nie wykonuje pracy w zawieszeniu na linie.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników nowo zatrudnionych, lub nigdy nie szkolonych w zakresie pracy na wysokości.


Katarzyna Gajda

BHP-BPNW-O Bezpieczna praca na wysokości - szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe I stopnia w dostępie budowlanym przeznaczone jest dla pracowników różnych sektorów gospodarki narodowej (energetyki, elektroenergetyki, telekomunikacji, telefonii komórkowej, budownictwa, gospodarki wodno - kanalizacyjnej, magazynów wysokiego składowania itp.) stosujących sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości oraz technikę pracy w tzw. podparciu.

Szkolenie ma charakter instruktażu stanowiskowego dotyczącego ochrony przed upadkiem z wysokości w warunkach, kiedy pracownik porusza się po konstrukcji przy pomocy własnych rąk i nóg i nie wykonuje pracy w zawieszeniu na linie.

Szkolenie służy aktualizacji wiedzy i przeznaczone jest dla pracowników, którzy ukończyli szkolenie wstępne I stopnia BHP - BPNW -W, nie dalej niż przed upływem roku.

Katarzyna Gajda