Podsumowanie zasad przechowywania danych

Niniejsze podsumowanie wymienia domyślne kategorie kontekstów i cele przechowywania danych. Niektóre obszary platformy mogą zawierać bardziej szczegółowe kategorie i cele niż te wymienione.

Strona

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Użytkownicy

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kategorie kursu

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kursy

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Moduły aktywności

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Bloki

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania