Available courses

BHP-BPNW-W Bezpieczna praca na wysokości - szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne I stopnia w dostępie budowlanym przeznaczone jest dla pracowników różnych sektorów gospodarki narodowej (energetyki, elektroenergetyki, telekomunikacji, telefonii komórkowej, budownictwa, gospodarki wodno - kanalizacyjnej, magazynów wysokiego składowania itp.) stosujących sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości oraz technikę pracy w tzw. podparciu.

Szkolenie ma charakter instruktażu stanowiskowego dotyczącego ochrony przed upadkiem z wysokości w warunkach, kiedy pracownik porusza się po konstrukcji przy pomocy własnych rąk i nóg i nie wykonuje pracy w zawieszeniu na linie.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników nowo zatrudnionych, lub nigdy nie szkolonych w zakresie pracy na wysokości.


Katarzyna Gajda

BHP-BPNW-O Bezpieczna praca na wysokości - szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe I stopnia w dostępie budowlanym przeznaczone jest dla pracowników różnych sektorów gospodarki narodowej (energetyki, elektroenergetyki, telekomunikacji, telefonii komórkowej, budownictwa, gospodarki wodno - kanalizacyjnej, magazynów wysokiego składowania itp.) stosujących sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości oraz technikę pracy w tzw. podparciu.

Szkolenie ma charakter instruktażu stanowiskowego dotyczącego ochrony przed upadkiem z wysokości w warunkach, kiedy pracownik porusza się po konstrukcji przy pomocy własnych rąk i nóg i nie wykonuje pracy w zawieszeniu na linie.

Szkolenie służy aktualizacji wiedzy i przeznaczone jest dla pracowników, którzy ukończyli szkolenie wstępne I stopnia BHP - BPNW -W, nie dalej niż przed upływem roku.

Katarzyna Gajda

PTA-W Dostęp linowy - szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne II stopnia w dostępie linowym przeznaczone jest dla pracowników wykonujących prace technikami alpinistycznymi tzn. prace gdzie oprócz sprzętu ochronnego stosuje się także sprzęt roboczy do zjazdu i wychodzenia po linach:

 • malowanie elewacji
 • montaż i malowanie konstrukcji
 • wykonywanie ekspertyz i kontroli
 • wykonywanie prostych prac monterskich np. ułożenia linii kablowych,
 • mocowanie ciągów rynien i rur spustowych,
 • mocowanie pionowych instalacji elektrycznych i odgromowych,
 • czyszczenie i malowanie zbiorników
 • i inne nie wymienione

Szkolenie ma charakter instruktażu stanowiskowego.


Katarzyna Gajda

PTA-O Dostęp linowy - szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe II stopnia w dostępie linowym ma charakter instruktażu dotyczącego ochrony przed upadkiem z wysokości w warunkach kiedy pracownik wykonuje prace technikami alpinistycznymi tzn. prace gdzie oprócz sprzętu ochronnego stosuje się także sprzęt roboczy do zjazdu i wychodzenia po linach.

TS Przeglądy sprzętu

Szkolenie przygotowujące użytkownika do samodzielnego wykonywania przeglądów okresowych sprzętu do pracy na wysokości produkcji ASSECURO Sp. z o.o.


Katarzyna Gajda

PPP Pierwsza pomoc przedmedyczna - moduł dodatkowy

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania w nagłych wypadkach stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz udzielania pomocy przedlekarskiej.


PEM Bezpieczna praca w polach elektromagnetycznych - moduł dodatkowy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z zasadami bezpiecznego wykonywania pracy w otoczeniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Zakres tematów obejmuje:

 • obowiązujące przepisy prawne,
 • ograniczenia zdrowotne,
 • obowiązujące znaki ostrzegawcze,
 • charakterystykę występowania promieniowania elektromagnetycznego przy typowych urządzeniach i antenach,
 • skutki zdrowotne oddziaływania pól elektromagnetycznych.
Katarzyna Gajda

UDT-XXX Przepisy o dozorze technicznym

Część wspólna teorii do szkoleń przygotowujących do sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi:

- podestów ruchomych wiszących,

- wciągników i wciągarek,

- suwnic ogólnego przeznaczenia.